Jak samodzielnie pobrać próbkę wody?

Pobieranie próbek wody do badania jest czynnością, które w naszym laboratorium objęte są procedurą certyfikacji na równi z samym badaniem i opracowywaniem jego wyników. W niektórych przypadkach jednak możliwe jest samodzielne pobranie próbki przez klienta i dostarczenie jej do laboratorium. Uwaga - nie dotyczy to badania mikrobiologicznego!

Jak wobec tego pobrać próbkę samodzielnie?

Po pierwsze wybiera się kran lub zawór położony jak najbliżej wodomierza. Przed puszczeniem wody z kranu zdejmuje się wszystkie urządzenia: filtry, perlatory, a nawet sitka i zeskrobuje ewentualne zanieczyszczenia. Następnie odkręca się wodę i pozwala jej spływać przez 2-3 minuty, żeby pozbyć się stojącej wody z rur i ewentualnego osadu, który mógł zalegać w nieużywanej części instalacji. Dopiero wtedy pobiera się próbkę. Wystarczy do tego napełnienie półtoralitrowej butelki po dowolnej wodzie mineralnej (niegazowanej). Bezpośrednio po pobraniu każdą próbka trzeba dokładnie opisać, by umożliwić jej identyfikację.

Warto też wcześniej skontaktować się z nami i uzgodnić szczegóły: tel. 91 489 88 35, e-mail: laboratorium@zwik.szczecin.pl.