Jak samodzielnie pobrać próbkę wody?

Pobieranie próbek wody do badania jest czynnością, które w naszym laboratorium objęta jest zakresem akredytacji  na równi z samym badaniem i opracowywaniem jego wyników. W niektórych przypadkach jednak możliwe jest samodzielne pobranie próbki przez klienta i dostarczenie jej do laboratorium. Uwaga - nie dotyczy to badania mikrobiologicznego!

Ogólne zasady podczas pobierania próbek

 1. Umyć ręce przed poborem lub założyć jednorazowe rękawiczki.
 2. Nie palić podczas pobierania próbki.
 3. Unikać zanieczyszczenia zewnętrznych części pojemników na próbki.
 4. Próbkę można pobrać do pojemnika po wodzie mineralnej niegazowanej o pojemności 1,5 l. Istnieje możliwość pobrania pojemników i butelek na próbki z Laboratorium Centralnego.
 5. Bezpośrednio po pobraniu każdą próbka trzeba dokładnie opisać, by umożliwić jej identyfikację.
 6. Próbkę wody zaleca się pobrać z kranu najczęściej używanego. Należy unikać kranów będących w złym stanie technicznym, skorodowanych oraz tych, do których dostęp jest utrudniony. Konstrukcja kranu powinna uniemożliwiać mieszanie się zimnej i ciepłej wody.
 7. Przed pobieraniem należy usunąć z wylewki kranu wszelkie urządzenia, np. przeciwrozbryzgowe, filtry, perlatory, aeratory, rurki przedłużające, łączniki, uszczelki, itp. oraz usunąć widoczne zanieczyszczenia z końcówki kranu. Do oczyszczenia można użyć detergentu, np. płynu do mycia naczyń lub roztworu mydła. Detergent należy dokładnie spłukać wodą.
 8. W przypadku pobrania wody z hydrantu, należy usunąć zanieczyszczenia stałe z wszystkich powierzchni hydrantu stykających się z wodą, oczyścić je i zdezynfekować.
 9. Należy przed pobraniem usunąć wodę stagnującą w przewodzie w celu uzyskania stabilnych parametrów wypływającej wody, pozwalając jej swobodnie wypływać przez 2 – 3 minuty lub dłużej, aż do osiągnięcia stałej temperatury przed pobraniem próbek. Czasami konieczne jest nawet 0,5 godzinne usuwanie stagnującej wody – np. w przypadku pobierania próbek z odgałęzień sieci, w których może gromadzić się osad. Osad należy usunąć przed pobraniem próbki.
 10. W przypadku poboru próbek do badania wpływu materiałów na jakość wody, należy pobrać próbkę z początkowego poboru.
 11. Podczas pobierania próbek wody krany powinny zostać otwarte, a woda powinna wypływać z nich ze stałą prędkością. Podczas pobierania próbek woda powinna powoli wypływać z kurka do pojemnika.
 12. Przed  pobraniem należy przepłukać próbką pojemnik, a następnie całkowicie napełnić pojemnik próbką oraz zamknąć korkiem/nakrętką w taki sposób, aby nad próbką nie powstawały żadne pęcherzyki powietrza. W ten sposób ograniczamy oddziaływanie próbki z fazą gazową oraz minimalizujemy mieszanie podczas transportu. Podczas pobierania próbki trzymać korek/nakrętkę w ręku gwintem do dołu lub odłożyć  w bezpieczne miejsce.
 13. W przypadku próbek, w których ważne jest uniknięcie kontaktu próbki z powietrzem, pojemnik z taką próbką należy zapełnić do przepełnienia, umożliwiając przepełnienie o co najmniej dwie objętości, a następnie natychmiast zakorkować / zakręcić, aby nie powstały pęcherzyki powietrza, np. podczas oznaczania chloru, pH.
 14. Jeżeli próbki wymagają intensywnego mieszania przed odmierzeniem objętości potrzebnych do analizy, pojemnik z próbką nie powinien być całkowicie napełniony.

Warto też wcześniej skontaktować się z nami i uzgodnić szczegóły: tel. 91 489 88 35, e-mail: laboratorium@zwik.szczecin.pl