Sieć kanalizacyjna

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez naszą Spółkę to 1261 km. Ze względu na typ oraz położenie względem Odry można te sieci podzielić następująco: ogólnospławna - 264 km, sanitarna lewobrzeże - 239 km, sanitarna prawobrzeże - 191km, deszczowa lewobrzeże - 208 km i deszczowa prawobrzeże - 112 km. Całkowita długość przyłączy to 257 km.

Rozpiętość średnic, eksploatowanych przez ZWiK kanałów jest znaczna, od najmniejszych rurociągów o przekroju okrągłym i średnicy 200 mm do największego kanału o przekroju jajowym o wymiarach 2250 x 4100 mm zlokalizowanego w ul. 1 Maja.

Podobnie duże zróżnicowanie występuje w przypadku materiałów użytych do budowy sieci. Najstarsze kanały murowane były z cegły kanalizacyjnej lub w przypadku mniejszych średnic, montowane z rur kamionkowych, w późniejszym okresie wykonywane z betonu. Obecnie najpopularniejszym materiałem na sieci kanalizacyjne są materiały z kamionki, PVC lub żywic epoksydowych wzmacnianych włóknem szklanym.

Ważną częścią systemu kanalizacyjnego są pompownie ścieków umożliwiające ściekom dotarcie do oczyszczalni rurociągami tłocznymi. Na Lewobrzeżu są to pompownie: Grabów, Górny Brzeg, Dolny Brzeg, Białowieska i Szczawiowa. Największe pompownie obsługujące prawobrzeżną część miasta to: Szlamowa, Em. Gierczak, Płonia.

Ponadto zarówno w zlewni lewobrzeżnej jak i w prawobrzeżnej części miasta, na sieci zainstalowanych ponad sto trzydzieści mniejszych pompowni tam, gdzie niemożliwy jest grawitacyjny odbiór ścieków.