Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Maszynista maszyn i urządzeń Przepompowni i Oczyszczalni Ścieków

08. 03. 2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku MASZYNISTY MASZYN i URZĄDZEŃ Przepompowni i Oczyszczalni Ścieków

Opis stanowiska:

Do obowiązków służbowych przynależnych do stanowiska należy:

 • wykonywanie czynności eksploatacyjno-konserwatorskich zgodnie z instrukcją obsługi obiektu,
 • kontrolowanie i koordynowanie prawidłowego działania maszyn i  urządzeń,
 • prowadzenie raportów pracy przepompowni i oczyszczalni ścieków,
 • odczytywanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej obiektu,
 • koordynowanie pracy zespołów urządzeń w zakresie obsługiwanego obiektu,
 • usuwanie awarii,
 • praca ma charakter zmianowy, obejmuje również soboty, niedziele i święta.

 

Wymagania obligatoryjne:

 • wykształcenie zawodowe o kierunku mechaniczno-energetycznym, hydraulicznym lub elektrycznym,
 • preferowany 2 letni staż pracy,
 • doświadczenie przy naprawie maszyn i urządzeń,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy.

 

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień eksploatacyjnych, energetycznych i elektrycznych,
 • prawo jazdy kategorii B+E.

 

Wymagane dokumenty:  

 • życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających  kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • list motywacyjny.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR” należy składać najpóźniej do dnia 29.03.2019r. na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dział Kadr i Szkoleń, pok. 228 lub 226

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

 

Uwaga:

 1. W dokumentach należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.
 2. Prosimy o nie zamieszczanie w dokumentach zdjęcia.
 3. Prosimy o nie dołączanie do dokumentów wymaganych w ogłoszeniu,  innych dokumentów niż te, które są opisane w ofercie.
 4. Zastrzegamy kontakt tylko z wybranymi osobami.
 5. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po zakończonej rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 44 26 216.
 7. W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych  przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w dokumentach należy zawrzeć dodatkowo klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

a)  Administratorem danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin,

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zwik.szczecin.pl,

c)  celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji   na stanowisko maszynisty maszyn i urządzeń, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda,

d)  mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,

e)  dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzecie Państwo udział,

f)  Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich,

g)   podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji,  w której biorą Państwo udział,

h)  przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i)   nie jesteście Państwo profilowani.