Praca - Monter-konserwator Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku MONTERA KONSERWATORA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Opis stanowiska:

wykonywanie robót remontowych i modernizacyjnych sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
konserwacja oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
usuwanie skutków awarii sieci,
wykonywanie robót brukarskich,
wykonywanie prac instalacyjno-montażowych zgodnie ze sztuką budowlaną.

 

Wymagania obligatoryjne:

min. wykształcenie zawodowe,
preferowany 2 letni staż pracy,
praktyka w pracy przy :
- obsłudze przecinarek do nawierzchni dróg,
- obsłudze sprężarek przewoźnych,
prawo jazdy kat. B,
umiejętność pracy w zespole,
dobra organizacja pracy.

 

Mile widziane:

posiadanie uprawnień w zakresie:
- obsługi przecinarek do nawierzchni dróg,
- obsługi sprężarek przewoźnych,
- zgrzewania rurociągów z tworzyw sztucznych,
- prawo jazdy kat. B+E, C.

 

Wymagane dokumenty:  

życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających  kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia.                       

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR” należy składać na adres:

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dział Kadr i Szkoleń, pok. 228 lub 226
ul. Golisza 10
71-682 Szczecin

 

Uwaga:

W dokumentach należy zawrzeć  klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą  z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922).
Zastrzegamy kontakt tylko z wybranymi osobami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 44 26 216.