Praca w Dziale Księgowości

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy w dziale księgowości

Opis stanowiska:

 • ewidencja ilościowa składników majątku,
 • ewidencja dowodów księgowych,
 • prowadzenie inwentaryzacji,
 • odpowiedzialność za bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych,
 • przygotowywanie danych dla organów kontroli.

 

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość,
 • preferowany min. 3 letni staż pracy przy prowadzeniu pełnej księgowości,
 • umiejętność sporządzania sprawozdania finansowego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • mile widziana znajomość obsługi systemu Dynamics AX,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 •  komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty:  

 1. życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających  kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 4. mile widziane referencje.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR” należy składać do dnia 23.02.2018r. na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

Dział Kadr i Szkoleń, pok. 228,226

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

 

Uwaga:

 1. W dokumentach należy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz.922 ze zm.).
 2. Zastrzegamy kontakt tylko z wybranymi osobami.
 3. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 44 26 216.