ZWiK proponuje - woda i ścieki bez zmian

16. 03. 2016

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie proponuje, aby stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na kolejny rok nie uległy zmianie.

O proponowanych taryfach poinformowano podczas konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Spółki. Z dziennikarzami spotkali się Waldemar Gill - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny oraz Dariusz Klonecki - kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego. Przedstawili projekt taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Uchwała Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf  będzie procedowana w trakcie sesji w dniu 22 marca. Spółka proponuje, aby we wspomnianym okresie stawki opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków pozostały na dotychczasowym poziomie. Ich wysokość można sprawdzić TUTAJ.

Przy ustalaniu cen, jak w każdym roku, kierowano się zasadą, aby obciążenie budżetu gospodarstwa domowego z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków było na możliwie najniższym poziomie i nie przekraczało 4% średniego dochodu gospodarstwa domowego.

Utrzymanie taryf na niezmienionym poziomie to m.in. efekt działań zmierzających do ograniczenia wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych. Od roku 2010 Spółka ze względu na przewidywane wydłużenie bezawaryjnego użytkowania w celu uniknięcia podwyżek opłat, stosuje m.in. wydłużony okres amortyzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Jednakże ze względu na ogromną wartość obiektów, pozycja ta nadal stanowi ok. 30 proc. kosztów Spółki. W poszukiwaniu lepszego wykorzystania posiadanych zasobów oraz w ramach dbałości o stałe zwiększanie efektywności działań uruchomiliśmy produkcję energii elektrycznej. W ramach ograniczania kosztów Spółka racjonalizuje też gospodarowanie nieruchomościami i dąży do skumulowania działalności w siedzibie przy ul. Golisza.