ZWiK inwestuje w energię odnawialną. Ekologia w Pilchowie.

02. 02. 2018

Kolejna farma fotowoltaiczna będzie wytwarzała energię dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Nowe kolektory montowane są na terenie Zakładu Produkcji Wody w Pilchowie.

Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj przez firmę Hymon Energy z Tarnowa. Zakończył się etap projektowania i wykonawca przystąpił do budowy farmy. Obecnie trwa montaż konstrukcji, na których osadzane są panele słoneczne. Na terenie ujęcia wody w Pilchowie powstanie farma o mocy 0,5 MW, która zajmie powierzchnię ok. 1 ha. Wytworzona energia elektryczna przeznaczona będzie w całości na potrzeby tamtejszego zakładu produkcji wody. Wartość umowna kontraktu to nieco ponad 2,5 mln zł. Budowa farmy jest wsparta środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z  Funduszy Europejskich i przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Fotowoltaika w Pilchowie będzie trzecią tego typu inwestycją zrealizowaną przez ZWiK. Wcześniej, dwie farmy słoneczne powstały na terenie ZPW Miedwie. Budowa farm służyć ma ograniczaniu kosztów działalności Spółki poprzez racjonalizację i zmniejszenie wydatków na energię elektryczną. Jest to jedna z największych pozycji po stronie kosztów każdego przedsiębiorstwa wodociągowego. Dzięki takim farmom - a także urządzeniom do produkcji prądu działającym w oczyszczalni ścieków Pomorzany - ok. 17 proc. zużywanej przez ZWiK energii pochodzi z własnych źródeł.