Zabezpiecz studzienki przez mrozem

14. 11. 2016

W związku z okresem zimowym uprzejmie przypominamy o konieczności zabezpieczenia przed mrozem przyłączy wodociągowych oraz węzłów, studzienek i pomieszczeń wodomierzowych.

Przypominamy, że zadbanie o odpowiedni stan techniczny przyłączy wody leży po stronie właściciela (zarządcy) nieruchomości.  Odpowiednie zabezpieczenie przyłącza uchroni przed jego zamarznięciem, skutkiem czego będzie brak wody. Oprócz zmniejszenia ryzyka awarii, zabezpieczenie przyłączy pozwoli  też uniknąć niepotrzebnych wydatków związanych z kosztami usunięcia awarii.