Wodociągowy „stetoskop” na kółkach

02. 10. 2017

ZWiK zakupił nowy pojazd do diagnostyki sieci wodociągowej. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi znacznie sprawniej wykrywane i naprawiane będą uszkodzenia sieci.

Awarie wodociągów są nieuniknione. Częstym kłopotem przy ich usuwaniu jest precyzyjna lokalizacja miejsca uszkodzenia rurociągu. Wyciek wody w danym miejscu nie zawsze świadczy o tym, że właśnie tu mamy do czynienia z awarią. Jeszcze trudniej jest wówczas, gdy woda nie wycieka na powierzchnię a znajduje  sobie ujście w inny sposób np. sączy się do kanałów ciepłowniczych. Aby w takich sytuacjach odnaleźć miejsce, awarii, niezbędne jest wykonanie wykopu, bywa, że niejednego. Tymczasem woda z rury wypływa, czas usunięcia awarii wydłużą się, wykonanie dodatkowego wykopu powoduje większe zniszczenie jezdni lub chodnika. Same minusy.

Na szczęście, do tak skomplikowanych i trudnych awarii nie dochodzi często, dodatkowo ZWiK dysponuje już sprzętem, który pozwala eliminować wspomniane trudności. Spółka zakupiła samochód do badania sieci wodociągowej i precyzyjnego lokalizowania awarii. Jest to specjalnie do tego celu przystosowany Mercedes Sprinter. Najważniejszym elementem jego wyposażenia jest nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Składają się na niego między innymi urządzenia do akustycznego badania sieci. Urządzenia analizują prędkość rozchodzenia się dźwięku w przewodzie wodociągowym i tworzą wykres, na podstawie którego możliwe jest określenie miejsca wycieku. Badania i analizę przeprowadza się na miejscu, gdyż zakupiony pojazd wyposażony jest w komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Wyniki uzyskane w ten sposób można potwierdzić jeszcze geofonem, co pozwala bardzo precyzyjnie wskazać miejsce wycieku.

Dzięki nowemu sprzętowi przede wszystkim skróci się czas usuwania awarii wodociągów.  Nie są to jednak jedyne zalety zastosowania zakupionego przez ZWiK pojazdu. Znajdujące się w nim urządzenia umożliwiające lokalizację przewodów wodociągowych oraz uzbrojenia sieci wodociągowej ukrytego w zaroślach a także na weryfikację danych z planów geodezyjnych. Zdarza się bowiem, że rzeczywisty przebieg danego rurociągu (i innych sieci) różni się od informacji podanej w planie. Nowy samochód wykorzystywany też będzie do obowiązkowych przeglądów hydrantów zbudowanych na sieci wodociągowej.