Wiosennie o Prawie wodnym i projekcie IWAMA

16. 05. 2017

ZWiK gościł przedstawicieli firm wodociągowych z całego województwa. Spotkanie zdominowała dyskusja o nowym prawie wodnym.

Nasza Spółka zorganizowała roboczą konferencję „Nowe Prawo wodne - co przyniesie przedsiębiorstwom wodociągowym?”. Przyjechało na nią ponad 20 przedstawicieli firm komunalnych z regionu. Odwiedzili nas m.in. wodociągowcy z Goleniowa, Świnoujścia i Nowogardu. Gościliśmy również reprezentantów ze Świdwina, z  Kołobrzegu oraz z Dębna czy z Drawska Pomorskiego. Okazją do rozmowy była zapowiedź uchwalenia do połowy br.  przez Parlament RP ustawy „Prawo wodne” (projekt z 25.04.2017.wraz z proponowanymi aktami wykonawczymi i uzasadnieniem dostępny na stronie www.zfw.szczecin.pl). Nowa ustawa budzi wiele zapytań, wątpliwości i obaw, stąd ożywiona dyskusja w trakcie spotkania. Najwięcej czasu poświęcono roli ogólnopolskiego regulatora taryf za wodę i ścieki.

Drugą część konferencji dedykowano projektowi IWAMA tj.  w którym bierze udział ZWiK. Jest to projekt nieinwestycyjny, którego podstawowym  celem jest poprawa gospodarki ściekowej w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez sukcesywne podnoszenie kwalifikacji operatorów oczyszczalni ścieków, znalezienie skutecznych rozwiązań w procesie oczyszczania ścieków, a także wdrożenie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną w oczyszczalniach takich jak szczecińskie Pomorzany. Po warsztatach i audytach, jakim poddano nasz obiekt w lutym br., w trakcie spotkania z koleżankami i kolegami „po fachu” przedstawiliśmy pierwsze wnioski i propozycje poprawy wydajności procesów i zwiększenia ilości energii pozyskiwanej w oczyszczalniach Pomorzany i Zdroje.

Na zakończenie spotkania odbyła się wycieczka po terenie oczyszczalni ścieków Pomorzany wraz z zapoznaniem się z poszczególnymi obiektami technologicznymi. Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z konferencji.