W międzynarodowym gronie o gospodarce sanitarnej

08. 06. 2017

Blisko 90 osób z krajów nadbałtyckich przyjechało do Szczecina na konferencję odbywającą się w ramach projektu IWAMA. Gospodarzem spotkania był Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

IWAMA to tzw. projekt „miękki” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego INTERREG na lata 2014-2020. Celem programu jest poprawa efektywności wykorzystania zasobów w gospodarce ściekowej oraz stanu gospodarki ściekowej w Regionie Morza Bałtyckiego. Polega na sukcesywnym podnoszeniu kwalifikacji pracowników firm wodno-kanalizacyjnych. Intencją IWAMY jest poprawa stanu morza Bałtyckiego, dzięki ścisłej współpracy między krajami leżącymi nad brzegami tego akwenu. Całkowity koszt projektu to 4,6 mln Euro.

Realizacji projektu służą m.in. cykliczne konferencje gromadzące specjalistów z branży gospodarki sanitarnej i ochrony środowiska z krajów uczestniczących  w programie IWAMA. Kolejna z nich odbyła się w dniach 7-8 czerwca 2017 r. w Szczecinie. Jej organizatorem był szczeciński ZWiK. W obradach wzięło udział blisko 90 osób m.in. z Niemiec, Danii, Holandii, Litwy, Łotwy, Finlandii i Szwecji. Główna część obrad odbyła się w hotelu Radisson Blu. W jej trakcie rozmawiano o skutecznych rozwiązaniach w procesie oczyszczania ścieków, a także nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach służących zwiększeniu efektywności energetycznej gospodarki osadowej prowadzonej w oczyszczalniach. Drugiego dnia obrad uczestnicy wizytowali oczyszczalnię ścieków Pomorzany. Zwiedzili obiekt i szczegółowo zapoznali się ze stosowanymi tu rozwiązaniami.