Szczecińska woda w Kołobrzegu

20. 09. 2015

W dniach 16-18 września 2015 odbyło się II Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. Nasza firma była Srebrnym Partnerem tego prestiżowego wydarzenia.

Równolegle do Forum, które odbywało się w Hotelu Aquarius, miały miejsce Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg. Ich oficjalne otwarcie nastąpiło o godz. 12.00, a wzięli w nim udział m.in. Prezes Rady Polskiej Fundacji Ekologicznej – Mirosław Sobczyk, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ekologicznej – Arkadiusz Porada, Poseł Stanisław Gawłowski, Prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, a także Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW: Dorota Zawadzka-Stępniak oraz Krystian Szczepański.

ZWiK Szczecin na swoim stoisku promował najwyższą jakość swojej wody oraz osiągnięcia w zakresie zastosowania fotowoltaiki. Z tego względu wystawialiśmy się wspólnie z firmą OPEUS ENERGIA - głównym wykonawcą naszej pierwszej farmy fotowoltaicznej. Dla każdego odwiedzającego mieliśmy oznakowany naszym logo kubek, do którego każdy mógł nabrać sobie wody z poidełka podłączonego do naszego beczkowozu. Już po pierwszej godzinie działania stoiska większość spacerujących po terenie targów trzymała nasze kubki w rękach. Zainteresowani otrzymywali również ulotkę, ktora prezentowała zalety naszej wody oraz opisywała osiągnięcia w produkcji zielonej energii. Ponieważ organizatorzy dużą wagę położyli na edukacyjny charakter targów dużą grupę odwiedzających stanowili uczniowie kołobrzeskich szkół. Perspektywa wypróbowania poidełka i darmowego zaspokojenia pragnienia sprawiała, że przez większość czasu ustawiały się do nas kolejki. Tworzeniu się kolejek sprzyjał również fakt, że organizatorzy wyznaczyli nasze stoisko jako jedno z ośmiu rozdających specjalne pieczątki. Zebranie ich kompletu na specjalnej karcie uprawniało do wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród, w tym roweru.

Jednak ZWiK Szczecin był obecny również podczas samego Forum. Drugiego dnia dyrektor Stanisław Jankowski prezentował osiągnięcia naszej firmy w zakresie skutecznego pozyskiwania finansowania inwestycji w OZE. Ciekawostką jest fakt, że zarówno uczestnicy paneli dyskusyjnych pierwszego dnia Forum, jak i prelegenci podczas drugiego dnia byli częstowaniu wodą z karafek i szklanek oznaczonych logo Czysta Woda ZWiK Szczecin.

Kołobrzeska impreza po raz drugi okazała się wielkim sukcesem. Na samo Forum zjechało ponad 600 uczestników, a odwiedzających Targi należy pewnie liczyć w tysiącach.