Panele jak nowe

11. 07. 2018

Bezdotykowo do połysku

Od kilku lat Spółka eksploatuje niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej, dzięki którym zmniejsza koszty funkcjonowania i bezpośrednio wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego. Jednym z miejsc, gdzie produkujemy energię elektryczną ze słońca jest ZPW Miedwie. Zainstalowano tu ponad 6 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 1 hektara.

Podszczeciński producent profesjonalnych środków czyszczących wykorzystywanych w branży gastronomicznej, samochodowej i przemysłowej zwrócił się do nas z propozycją nieodpłatnego wymycia kilku sekcji paneli fotowoltaicznych swoim produktem, a następnie porównania efektywności produkcji energii przez panele umyte  z tymi pozostawionymi samym sobie.
Mycie powierzchni czynnej paneli fotowoltaicznych odbyło się z zachowaniem najwyższej staranności i przy użyciu profesjonalnych środków. Teraz czas na porównania ilości energii produkowanej przez poszczególne sekcje paneli, wnioski przedstawimy  po uzyskaniu miarodajnych odczytów.

Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z mycia naszej słonecznej farmy.