Odnowione ulice, przebudowane wodociągi

11. 12. 2019

Zakończył się generalny remont trzech szczecińskich ulic. Ważnym elementem inwestycji była przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Mowa o przebudowie ulic Libelta na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia i Reymonta na Pogodnie a także ulic Małkowskiego i Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Małkowskiego do ul. Krzywoustego w śródmieściu wykonywanych w ramach realizacji II Etapu inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc postojowych i nawierzchni jezdni w kwartale ulic: Królowa Jadwigi, Małkowskiego, Bogusława X, Bohaterów Getta Warszawskiego, Ściegiennego. Zadania te prowadzone były przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - w ramach wspólnego porozumienia.

Generalny wykonawca – konsorcjum firm: ELBUD Szczecin Sp. z o.o. oraz Elbud Sajewicz Sp.J. wymienił na wspomnianych ulicach sieć wodociągową wraz z przyłączami oraz instalacje kanalizacji ogólnospławnej (w ulicy Libelta). Te elementy infrastruktury były bardzo wysłużone, niektóre z nich ułożono kilkadziesiąt lat temu i bez wątpienia wymagały odnowienia. W sumie na trzech ulicach ułożono ok. 1000 metrów nowego wodociągu wykonanego z żeliwa sferoidalnego, wymieniono ok. 160 przyłączy domowych a także ułożono około 500 m kanalizacji ogólnospławnej z rur kamionkowych.

Prace na ul. Libelta