O ekologii w Kołobrzegu

13. 06. 2017

Po raz kolejny ZWiK uczestniczył w Forum Ekologicznym odbywającym się w Kołobrzegu. Tym razem tematem przewodnim był zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska. Motywem przewodnim tegorocznej edycji forum było hasło "Odpowiedzialni za przyszłe pokolenia".

Forum odbyło się już po raz czwarty. ZWiK uczestniczy w wydarzeniu od początku. Do Kołobrzegu w dniach 7-9 czerwca br. zjechało ok. 1000 uczestników, wśród których byli przedstawiciele rządu oraz samorządów, ludzie ze świata nauki i biznesu, pracownicy firm i instytucji związanych z ekologią.  Wzięli udział w 16 panelach tematycznych z zakresu finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce, energii odnawialnej, ochrony powietrza, energii z odpadów oraz ekologii w gospodarce morskiej. W sumie w panelach wystąpiło 70 prelegentów.

W dyskusji na temat finansowania inwestycji w ramach programów unijnych na lata 2014-2020 wziął udział Mariusz Patyk, zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju ZWiK. Podzielił się doświadczeniami zdobytymi w zakresie pozyskania i wykorzystania wsparcia unijnego przedsięwzięć  realizowanych przez Spółkę. Mówił o trwającym projekcie „Czysta Odra w Szczecinie” i jego aspektach ekologicznych. Wspomniał, że w obecnym okresie programowania unijnego projekt inwestycyjny Spółki jest jednym z największych w kraju w zakresie gospodarko wodno-ściekowej. Łączna wartość obu jego etapów to ok. 210 mln zł, a dofinansowanie środkami UE wynosi ok. 107 mln zł. W ramach projektu zrealizowanych będzie 26 kontraktów. Większość z nich służyć będzie poprawie systemu gospodarki sanitarnej. M. Patyk przypomniał też o inwestycjach zrealizowanych przez ZWiK w latach poprzednich, które także wspierane były środkami unijnymi. Wymienił przede wszystkim budowę oczyszczalni ścieków „Pomorzany” wraz z kompleksową modernizacją systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Szczecinie. Mówił też o programie produkcji energii elektrycznej na potrzeby firmy z odnawialnych źródeł energii i w tym kontekście wymienił realizację farmy fotowoltaicznej w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”.

Inny z paneli dedykowany był zmianom przepisów prawa wodnego. Udział w nim wziął  Maciej Jutrzenka-Trzebiatowski, kierownik ZPW „Miedwie”. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad tym, jak nowe uregulowania prawne wpłyną na kondycję firm wodociągowych a także jakie skutki przyniosą klientom.

Oprócz dyskusji specjalistów organizator, którym była Polska Fundacja Ekologiczna przygotował inne wydarzenia m.in. prezentacje nowych technologii, spotkania warsztatowe, akcje charytatywne.