Nowoczesne wodomierze na prawobrzeżu

15. 12. 2017

Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpoczyna wymianę wodomierzy na prawobrzeżu Szczecina. Dotychczasowe liczniki zostaną zastąpione nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi przekazującymi dane o zużyciu wody drogą radiową.

Nowe wodomierze mają ułatwić informacje związane ze zużyciem wody. Dane będą bezpośrednio przekazywane do systemów ZWiK, nie będzie zatem potrzeby wejścia na posesję pracownika odczytującego stan licznika. W ramach tego projektu powstanie również system zdalnego monitoringu i zarządzania przepływem wody w trybie on-line. Nowe wodomierze wyposażone są w specjalne alarmy, które uruchamiają się przy każdej próbie ingerencji w urządzenie. Są przy tym bardzo dokładne, a technologia pozwala na wykrycie najmniejszego przepływu wody. Do końca 2019 roku w tym rejonie miasta zamontowanych ma zostać ponad 8,5 tys. nowych urządzeń pomiarowych.

Wymiana wodomierzy odbywa się w ramach zadania pn. „Bezprzewodowy monitoring sieci wodociągowej na Prawobrzeżu Szczecina”. Jest ono częścią programu inwestycyjnego „Czysta Odra w Szczecinie”. W ramach tego zadania Zakład Wodociągów i Kanalizacji inwestuje w nową sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlach: Wielgowo, Sławociesze i Płonia. W trakcie realizacji jest również przebudowa oczyszczalni ścieków w Zdrojach.