Nowa siedziba Pogotowia wodnokanalizacyjnego w Szczecinie

14. 03. 2018

Szczecińskie Pogotowie Wodnokanalizacyjne ma nową siedzibę. Po latach funkcjonowania w budynku przy ul. 1 Maja, jednostka przenosi się do nowej dyspozytorni na terenie ZWiK przy ul. Golisza. Telefon alarmowy 994, oraz numery kontaktowe – pozostają bez zmian.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zakończył budowę centralnej dyspozytorni, która obsługiwać będzie sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie całego miasta. Zadanie inwestycyjne prowadzone i współfinansowane było w ramach programu unijnego Czysta Odra w Szczecinie. W ramach wykonanych prac zaadoptowano i przebudowano część budynku warsztatowo-biurowego przy ul. Golisza, gdzie mieści się również siedziba spółki. Dzięki realizacji zadania pracownicy dyspozytorni mogą zdalnie nadzorować procesy i parametry technologiczne takich obiektów jak stacje uzdatniania wody, pompownie wody, czy też oczyszczalnie i przepompownie ścieków. Dyspozytornia wyposażona została również w sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające zarządzanie służbami technicznymi, pojazdami i specjalistycznym sprzętem. Pracę dyspozytorów ułatwia ekran synoptyczny, czyli potężna ściana graficzna składająca się z połączonych ze sobą monitorów. Na nim wyświetlane są najważniejsze w danym momencie informacje np. schematy sieci, aktualny stan prac pomp, poziom napełnienia zbiorników z wodą. Istotną częścią inwestycji jest oczywiście dostosowanie dyspozytorni na potrzeby służb pogotowia. Wszystko w celu usprawnienia funkcjonowania sytemu wodnokanalizacyjnego w mieście, podniesienia jakości współpracy z mieszkańcami, a także centralizacji jednostek w ramach ZWiK.

Przypomnijmy, że pod alarmowym numerem telefonu 994 zgłaszać można awarie systemu sieci wodnokanalizacyjnej. Od dyżurnego dyspozytora Pogotowia można także uzyskać informacje na temat sposobu i planowanego terminu usunięcia awarii, zastępczych punktach poboru wody, oraz możliwości korzystania z beczkowozu z wodą pitną na czas usuwania awarii.