Model hydrauliczny wyróżniony

13. 04. 2018

Zgłoszony przez naszą Spółkę projekt „Model hydrauliczny narzędzie do zarządzania i optymalizacji pracy sieci wodociągowej” otrzymał wyróżnienie  w konkursie „Lider innowacji Smart City 2018”.

Konkurs zorganizował szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Jego celem było wyłonienie najlepszego innowacyjnego projektu wpisującego się w „ideę inteligentnego miasta”. Do rywalizacji konkursowej mogły przystąpić wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki zależne w tym spółki prawa handlowego. Oficjalne wyniki konkursu podane zostaną podczas Kongresu „Lider innowacji Smart City 2018”,który odbędzie się w połowie kwietnia.

Model hydrauliczny jest tworzony na potrzeby naszej Spółki w ramach projektu „Czysta Odra w Szczecinie”. Opracowanie modelu ma na celu odwzorowanie warunków pracy sieci za pomocą aplikacji komputerowej. Zadaniem modelu ma być pomoc przy racjonalnym zarządzaniu instalacjami wodociągowymi w zakresie regulacji przepływów i ciśnień, doboru średnic rurociągów, pracy pomp, zbiorników. Służy też szybszemu i precyzyjniejszemu  wykrywania awarii i symulacji pracy sieci w sytuacjach awaryjnych. Pomaga również określać potrzeby remontowe i planować rozbudowę lub przebudowy sieci w celu przyłączania nowych odbiorców czy zmiany sposobu zasilania.

12 kwietnia br. wyróżnienie  w konkursie „Lider innowacji Smart City 2018” z rąk prezydenta Szczecina Piotra Krzystka odebrali - dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju Mariusz Patyk oraz Tomasz Ulatowski - pracownicy naszej Spółki. 13 kwietnia w trakcie Kongresu zorganizowanego przez szczeciński Technopark Pomerania  prezentację dotyczącą modelu hydraulicznego przedstawił Tomasz Ulatowski.