Likwidacja Oczyszczalni Ścieków Komunalnych "Płonia"

12. 03. 2019

Na przełomie XX i XXI w. ścieki zrzucane przez Szczecin do Odry i Bałtyku były jedynie podczyszczane przez kilka mechanicznych oczyszczalni. Na lewobrzeżu były to instalacje wybudowane jeszcze w latach dwudziestych i osiemdziesiątych XX w., na prawobrzeżu pracowały oczyszczalnie z lat 70 tych - „Zdroje” oraz „Płonia” - mały obiekt obsługujący niedużą zlewnię dzielnicy Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce.

Obiekt „Płonia”  został oddany do użytkowania w 1977 i oczyszczalnia funkcjonowała wówczas na bazie osadnika Imhoffa. W 1996 roku obiekt zmodernizowano i wykorzystując stare obiekty zbudowano oczyszczalnię biologiczną w technologii osadu czynnego złożoną m.in. ze zbiornika wyrównawczego komory osadu czynnego i komory mieszania oraz 2 osadników wtórnych. Powstały pompownia ścieków i osadu, budynek sprężarek i dmuchaw oraz zbiornik na tzw. PIX. Ponadto zmodernizowano starsze obiekty w tym wspomniany osadnik Imhoffa.

 Jednak wraz z  gruntowną modernizacją gospodarki sanitarnej w naszym mieście i dzięki realizacji programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”,  likwidowano lokalne,  stare, nieefektywne i drogie w eksploatacji oczyszczalnie ścieków. Tak stało się z instalacjami przy ulicach Dąbrówki, Dzielnicowej oraz Modrej. Podobnie kiedy stało się z wyeksploatowaną instalacją na prawobrzeżu, kiedy  wszystkie ścieki dopływające dotąd do oczyszczalni „Płonia” zostały przejęte i skierowane rurociągiem tłocznym do nowoczesnej  oczyszczalni  „Zdroje”.  W 2014 roku obiekt „Płonia” wraz z kanałem odpływowym i wylotem został wyłączony z pracy i od tej chwili  i nie funkcjonuje. A dzisiaj zgodnie z projektem, niezbędnymi pozwoleniami i nakazami, w ramach jednego z kontraktów projektu „Czysta Odra w Szczecinie” trwa jego rozbiórka. Wszystkie obiekty zostaną usunięte tj.  „wykopane” od poziomu ich posadowienia, a teren będzie wyrównany. Wraz z rozbiórką oczyszczalni likwidacji podlega wylot do rzeki Płonia - zostanie on zasypany. Przez teren ten przebiegać ma  jeden z 3 wariantów przebiegu przyszłego odcinka drogi ekspresowej S10.