Inwestycja Roku dla ZWiK

12. 05. 2016

Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwyciężył w prestiżowym konkursie „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN”. Nagroda przypadła spółce za budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”.  

Wyniki konkursu ogłoszone zostały podczas Gali Kongresu ENVICON Water towarzyszącego największej imprezie branżowej, jaką są Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji odbywające się od kilkunastu lat w Bydgoszczy. Wyróżnienie odebrał Waldemar Gill, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

Konkurs odbył się w tym roku po raz pierwszy. Z inicjatywą jego organizacji wyszła redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” współpracująca z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie". Aby zasłużyć na miano inwestycji roku, należało nadesłać zgłoszenie inwestycji realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, która zakończyła się najpóźniej w 2015 r. W konkursie nominowanych zostało 18 projektów. Wybór najlepszego odbył się w drodze głosowania, w którym uczestniczyć mogli członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i członkowie regionalnych stowarzyszeń branży wodociągowej. Po podsumowaniu głosowania okazało się, że najwięcej głosów zebrała inwestycja zrealizowana przez szczeciński ZWiK.

Budowa urządzeń fotowoltaicznych na terenie ZPW „Miedwie” zakończyła się w ub. roku. W ramach inwestycji powstały dwie farmy o łączne mocy 1,95 MW. Koszt ich budowy zamknął się kwotą ok. 9,7 mln zł. Spółka ze środków własnych przeznaczyła na ich realizację ok. 4,7 mln zł. Pozostała kwota pochodziła z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.   

ZPW „Miedwie” to jeden z największych obiektów ZWiK będący głównym źródłem wody dla Szczecina. Rocznie produkuje się tu ok. 24 000 000 m3 wody i zużywa do tego ok. 6 600 MWh energii elektrycznej. Budowa urządzeń fotowoltaicznych pozwala ZWiK ograniczyć jej koszty. W sumie ogniwa fotowoltaiczne są w stanie wyprodukować ok. 2 000 MWh energii elektrycznej i pokryć blisko 24% zapotrzebowania ZPW „Miedwie” na prąd.

ZWiK od wielu lat stara się ograniczać koszty energii elektrycznej. Oprócz urządzeń fotowoltaicznych prąd produkowany jest także z biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków. Rocznie spółka zużywa ok. 34 000 MWh energii elektrycznej. W sumie 17 proc. zużywanej przez Spółkę energii pochodzi z własnych źródeł. W kolejnych latach ZWiK chce poprawić ten wskaźnik. W planach Spółki jest budowa kolejnych dwóch farm fotowoltaicznych oraz dwóch turbin prądotwórczych. 

Farmy fotowoltaiczne w liczbach:

  • 8180- zainstalowanych paneli o mocy 250 W i 255 W
  • 4 ha - powierzchnia którą zajmują obie elektrownie
  • 13 000 m2 -  całkowita powierzchnia ogniw
  • 2,055 MW - moc po stronie DC
  • 1,950 MW - moc po stronie AC
  • 11 km - ułożonych kabli i przewodów