Efektywniej i nowocześniej – umowa na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Zdrojach podpisana.

21. 07. 2017

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przystępuje do modernizacji oczyszczalni ścieków Zdroje. Będzie to jedna z priorytetowych inwestycji realizowanych w ramach programu „Czysta Odra w Szczecinie”.

Spółka wybrała wykonawcę prac i podpisała dziś (21.07.2017 r.) stosowną umowę na realizację zadania. Modernizację oczyszczalni na prawobrzeżu Szczecina przeprowadzi konsorcjum firm AQUACOMS z Warszawy oraz węgierski Inwatech - z siedzibą w Budapeszcie. Ze strony ZWiK umowę podpisali Waldemar Gill, Prezes Zarządu oraz Ryszard Wójcik, Dyrektor Techniczny. Wykonawcę reprezentowali Paweł Wolski, prezes AQUACOMS oraz Tomasz Betke, dyrektor poznańskiego oddziału tej firmy.

Wartość kontraktu to nieco ponad 24 mln zł. Modernizacja oczyszczalni w Zdrojach polegać będzie na przebudowie oraz rozbudowie istniejących instalacji do oczyszczania ścieków. Inwestycja przyczyni się do poprawy funkcjonowania istniejącego systemu, oraz efektywniejszego wykorzystania gospodarki ściekowej w tym rejonie miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii będzie można podłączyć do sieci kolejne kanalizowane na prawobrzeżu osiedla.

Roboty budowlane na terenie oczyszczalni w Zdrojach potrwają dwa lata.

Oczyszczalnia Zdroje uruchomiona została w roku 1973. Gruntowną modernizację i przebudowę przeszła w roku 2008, w ramach programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Prace, które rozpoczną się wkrótce przeprowadzone zostaną w związku z realizacją kolejnego projektu inwestycyjnego pn. „Czysta Odra w Szczecinie”. Jest on podzielone na dwa etapy i obejmuje w sumie realizację 26 kontraktów. Łączna ich wartość to ponad 210 mln zł. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jego realizacja pozwoli w jeszcze większym stopniu dostosować gospodarkę wodno–ściekową Szczecina do obowiązujących wymogów UE. Ukończenie poszczególnych inwestycji znacznie poprawi system zaopatrzenia w wodę. Umożliwi też redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych do Odry i Morza Bałtyckiego oraz obniży poziom skażenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych.