Awaria usunięta

19. 10. 2018

Woda codziennie badana

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie informuje, że w dniach 8 -11 października usuwana była awaria magistrali wodociągowej Miedwie – Szczecin. Dlatego w celu zapewnienia dostaw wody, była ona produkowana przez ujęcia zapasowe: Skolwin, Pilchowo, Świerczewo i Pomorzany. Spowodowało to, że część mieszkańców lewobrzeżnej części Szczecina wyczuwało jej inny smak lub zapach.

   Pragniemy uspokoić mieszkańców naszego miasta, że jakość wody jest codziennie badana w 12 punktach miasta - tak było również podczas naprawy magistrali – a wyniki badań którymi dysponujemy potwierdzają, że woda była i jest bezpieczna oraz w pełni przydatna do spożycia.

   Za zaistniałe odczucia i niedogodności przepraszamy.