Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki

Zarząd Spółki tworzą:

  • Waldemar Gill - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Radę Nadzorczą Spółki tworzą:

  • Ryszard Słoka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Soska - Z- ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Anna Biel - Sekretarz
  • Katarzyna Berczyńska-Alewras
  • Mirosław Kozłowski