Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny naszej firmy odzwierciedla aktualną specyfikę działalności i potrzeby wynikające z aktualnej sytuacji rynkowej. Prezentowana poniżej wersja została zaktualizowana w maju 2016 roku.