Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Komunikat Rady Nadzorczej

Waldemar Gill został prezesem Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Decyzję podjęła na dzisiejszym posiedzeniu (11. 01. 2016 r.) Rada Nadzorcza Spółki.

Z funkcji prezesa zarządu odwołany został Ryszard Wójcik, a z funkcji członka zarządu Stanisław Jankowski. W zarządzie będzie nadal zasiadał Ryszard Wójcik, który w randze członka zarządu będzie odpowiadał w Spółce za sprawy techniczne. Stanisław Jankowski także pozostanie w ZWiK i będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektów unijnych. Pracami Zarządu pokieruje Waldemar Gill, dotychczasowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Szczecinie.

Uzasadniając zmiany Rada Nadzorcza wydała oświadczenie:

Zarząd Spółki pozostaje dwuosobowy. W związku z zapowiedzianym, planowanym odejściem na emeryturę Ryszarda Wójcika, Rada uznała by wprowadzić zmiany w kierownictwie Spółki
z początkiem nowego roku. Rada uznała, doceniając fachowość obu dotychczasowych przedstawicieli Zarządu, że powinni oni pozostać dalej w Spółce. Jednym z pierwszych zadań nowego prezesa ma być przygotowanie nowego regulaminu organizacyjnego Spółki.

Waldemar Gill jako dyrektor MOSRiR odpowiadał m.in.  za  projekty inwestycyjne tj. budowę basenu olimpijskiego, hali widowiskowo-sportowej, infrastruktury sportowej miasta. Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej i Francuskiego Podyplomowego Studium Zarządzania Przemysłowego przy Politechnice Szczecińskiej. Przed zarządzaniem miejską jednostką był związany m.in. ze Szczecińską Stocznią Remontową Gryfia, gdzie był m.in. członkiem zarządu, dyrektorem produkcji. Jest szczecinianinem, ma 62 lata.