ZWiK Partnerem Projektu IWAMA

Celem projektu jest poprawa gospodarki ściekowej w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez sukcesywne podnoszenie kwalifikacji operatorów oczyszczalni ścieków, znalezienie skutecznych rozwiązań w procesie oczyszczania ścieków, a także wdrożenie inwestycji pilotażowych w zakresie efektywności energetycznej i gospodarki osadowej.

W przypadku naszej Spółki planowane jest przeprowadzenie audytów energetycznych i osadowych na obu naszych oczyszczalniach ścieków, tj. „Zdroje” i „Pomorzany”. W skrócie mówiąc, audyty mają za zadanie przyczynić się do zoptymalizowania gospodarki osadowej, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych na energię elektryczną.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego INTERREG na lata 2014-2020.

Całkowity budżet projektu: 4,6 mln EUR
Współfinansowanie z EFRR: 3,7 mln EUR