Produkcja energii elektrycznej

W poszukiwaniu lepszego wykorzystania posiadanych zasobów oraz w ramach dbałości o stałe zwiększanie efektywności działań uruchomiliśmy produkcję energii elektrycznej. Wytwarzana jest ona w naszych oczyszczalniach ścieków przy użyciu trzech generatorów o mocy 350 kW w Oczyszczalni Pomorzany i jednego o mocy 200 kW w Oczyszczalni Zdroje.

Urządzenia te, wykorzystując biogaz powstały podczas procesu oczyszczania ścieków, produkują łącznie ponad 4 000 000 kWh energii rocznie. Jest ona w całości wykorzystywana na potrzeby własne. 

Zakonczyła się również budowa dwóch farm fotowoltaicznych na terenie Zakładu Produkcji Wody Miedwie. Ich przewidywana łączna moc to 1,95 MWh. Obie farmy mają produkować ok. 2 mln kWh rocznie z czego ok. 70% wykorzystywane będzie na potrzeby własne, a reszta trafi to systemu energetycznego.
Oszczędności z tytułu produkcji energii z tych farm szacowane są na ok. 800 tys zł rocznie. Nasze farmy stały się bohaterem jednego z odcinków programu "Podmuch energii" popularyzującego energię odnawialną i wyemitowanego w TVP1. Można go obejrzeć poniżej: 

W planach firmy jest także budowa turbiny wodnej, tj generatora prądu o mocy ok. 100 kW, która wykorzysta energię wody płynącej ok. 30 km magistralą miedwiańską do Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany”.