Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Mapa jakości wody w Szczecinie

Nie chcieliśmy poprzestać tylko na górnolotnych deklaracjach i gołosłownych zapewnieniach co do jakości naszej wody. Postanowiliśmy przetworzyć część badań, które wykonujemy na co dzień i udostępnić je w przyjaznej formie mieszkańcom Szczecina.

Tak powstała mapa jakości wody, na której można zobaczyć m.in.:

  • przybliżone strefy zasięgu wody pochodzącej z trzech naszych strategicznych ujęć wody ilustrowanych czterema kolorami tła poszczególnych części miasta (jeden kolor ilustruje zasięg wody mieszanej z dwóch ujęć); oznaczenia poszczególnych stref prezentowane są w dolnej ramce po prawej stronie ekranu,
  • parametry wody w każdej strefie, a w szczególności stopień jej mineralizacji, ponieważ jest on niemal identyczny w całym obszarze dostępności wody z danego ujęcia; parametry te prezentowane są w górnej ramce po prawej stronie ekranu i dotyczą strefy, nad którą w danej chwili znajduje się kursor.

Dzięki tej mapie można sprawdzić m.in:

  • w jakim stopniu różnią się między sobą parametry wody w różnych częściach miasta,
  • jakie są wahania parametrów wody w różnych punktach w danej strefie.

Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi wynikami badań naszej wody oraz dopuszczalnymi przez przepisy wymaganiami dotyczącymi jakości wody i wartościami jej poszczególnych parametrów, zapraszamy do pobrania dokumentu PDF ze znajdującego się obok okna "Materiały do pobrania".